› Premies 2017 collectieve zorgverzekeringen bekend

Premies 2017 collectieve zorgverzekeringen bekend

Groenendijk Onderwijsadministratie B.V. heeft met VGZ en Univé een collectieve zorgverzekering afgesloten waarvan de werknemers van bij Groenendijk aangesloten werkgevers gebruik kunnen maken.

Nieuwe premies
De premies voor 2017 van deze collectieve zorgverzekeringen zijn inmiddels bekend en kunt u raadplegen op onze website.

Aanvullende informatie
Ook de gedetailleerde inhoud van de basisverzekering en de aanvullende pakketten vindt u in de vergoedingenoverzichten op onze website. Wilt u meer informatie over de wijzigingen per 1 januari 2017, dan kunt u terecht op www.vgz.nl of www.unive.nl.

Eigen risico
Per 1 januari 2017 blijft het verplichte eigen risico op de basisverzekering ongewijzigd, te weten € 385,00 per premiebetalende verzekerde per jaar.

Informatie huidig verzekerden
Collectief verzekerden van zowel Univé als VGZ ontvangen hun polis voor volgend jaar en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering. Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis voor 31 december doorgeven via Mijn Univé of www.mijnvgz.nl.

Overstappen naar Univé of VGZ?
Wilt u overstappen naar Univé of VGZ? U dient dan uw huidige zorgverzekering voor 1 januari 2017 op te zeggen. U kunt u dan tot 1 februari 2017 aanmelden bij Univé of VGZ.

Informatie
Meer informatie over de collectieve verzekeringen (inclusief de premieoverzichten) die Groenendijk Onderwijsadministratie aanbiedt is te vinden op de pagina 'werknemersvoordeel' op deze website.