› Premiebeschikking Werkhervattingskas 2018

Premiebeschikking Werkhervattingskas 2018

In de laatste maanden van 2017 ontvangen werkgevers de beschikking loonheffingen gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) van de Belastingdienst.

Deze gedifferentieerde premie is gebaseerd op in het verleden toegekende WGA-uitkeringen en Ziektewetuitkeringen aan uw (voormalige) werknemers. Mocht u onjuistheden constateren in de gedifferentieerde premie, dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen tegen de beslissing.

Voorts verzoeken wij u om deze premiebeschikking zo spoedig mogelijk, doch vóór 15 december 2017, aan uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie te verstrekken. Het voor uw bestuur vastgestelde gedifferentieerde premiepercentage dient door ons namelijk tijdig in de salarisadministratie te worden verwerkt.