› PO/VO - Verplicht lerarenregister voorlopig aan de kant

PO/VO - Verplicht lerarenregister voorlopig aan de kant

Het verplichte lerarenregister dat vanaf schooljaar 2018-2019 in zou gaan, is voorlopig aan de kant gezet door minister van Onderwijs Arie Slob. Het register wordt wel geopend, maar inschrijven is in eerste instantie vrijwillig.

Slob wil eerst andere opties bekijken die de professionalisering van docenten kan bevorderen, schrijft de Volkskrant.

Hoogleraar en Eerste Kamerlid namens D66 Alexander Rinnooy Kan gaat op verzoek van Slob onderzoeken hoe de professionaliteit op een andere manier kan worden verhoogd.

De Eerste en Tweede Kamer hadden het voorstel al goedgekeurd, maar vanuit de leraren kwam veel weerstand tegen het plan. Leraren dachten dat het register zou leiden tot veel invloed van bovenaf. Ook zagen veel docenten het niet zitten om cursussen te volgen.

Kwaliteit verhogen
Naast de leraren heeft ook de Raad van State zich uitgesproken tegen het plan. Het register zou volgens de Raad geen doel op zich moeten zijn, maar onderdeel van een breder pakket. Het advies was om eerst andere problemen in het onderwijs aan te pakken.

Het lerarenregister is een plan van oud-staatssecretaris Sander Dekker die hiermee de professionaliteit en kwaliteit van leraren wilde verhogen. Docenten zouden zich alleen kunnen inschrijven als ze regelmatig cursussen zouden gaan volgen. Zonder inschrijving zou een leraar geen les mogen geven.

Basisgegevens vereist voor vrijwillige registratie
Voor de schoolbesturen die Groenendijk Onderwijsadministratie hebben gemachtigd om de basisgegevens aan te leveren, zullen wij de levering uitvoeren. Zonder deze levering is het namelijk voor een leerkracht niet mogelijk zich in het register in te schrijven.