› PO/VO - Subsidie voor onderwijs (hoog)begaafde leerlingen

PO/VO - Subsidie voor onderwijs (hoog)begaafde leerlingen

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben steeds meer aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen. Er zijn veel goede initiatieven. Ondanks deze positieve ontwikkeling zijn er volgens experts nog wel knelpunten. Via een subsidieregeling wil minister Slob samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen stimuleren om een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten en de knelpunten weg te nemen. De minister schrijft dit in zijn brief aan de Tweede Kamer van 14 maart 2018.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord €15 miljoen uitgetrokken voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Om te komen tot een goede besteding van de middelen heeft minister Slob overleg gevoerd met experts en ervaringsdeskundigen (hoog)begaafdheid, waaronder ook leerlingen en ouders. Dit overleg heeft een goed beeld opgeleverd van de mogelijkheden en de knelpunten in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen en welke kansen er zijn voor de inzet van de extra middelen.

De subsidieregeling is bedoeld voor de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een dekkend onderwijsaanbod in hun regio. De landelijke subsidiecriteria en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de middelen, wordt nog nader uitgewerkt. Dit gebeurt samen met specialisten (hoog)begaafdheid uit de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Zodra meer bekend is over deze subsidieregeling, wordt u via de Nieuwsbrief PO en andere kanalen geïnformeerd.

Bron: Rijksoverheid.