› PO/VO - Staking alle onderwijssectoren 15 maart 2019

PO/VO - Staking alle onderwijssectoren 15 maart 2019

Op 8 februari 2019 hebben de vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv een ultimatum gestuurd aan het kabinet. In dit ultimatum eisen zij een toezegging van structureel € 4 miljard extra voor salaris- en werkdrukeisen in de sectoren PO, VO, MBO, HBO en universiteiten.

Op 4 maart 2019 stuurden deze vakbonden tevens een brief aan hun leden. De brief vindt u in de rechterkolom van dit artikel.

Omdat het kabinet tot op heden geen gehoor geeft aan de eisen, hebben de vakbonden hun leden in alle onderwijssectoren opgeroepen op 15 maart 2019 het werk neer te leggen. Verder roepen zij hun leden op in de week van 11 tot en met 14 maart ook op andere manieren collectieve acties te houden, anders dan werkonderbreking of staking.

Iedere werknemer heeft het recht om actie te voeren. Werknemers die staken hebben echter geen recht op salaris over de uren die worden gestaakt. Als werkgever bepaalt u echter uiteindelijk zelf of er wordt gekort op het salaris van de actievoerders.

Wanneer u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) per stakende werknemer doorgeeft hoeveel uur er is gestaakt, worden deze uren gekort op de salarisbetaling.