› PO/VO - Privacy op school: Algemene verordening persoonsgegevens

PO/VO - Privacy op school: Algemene verordening persoonsgegevens

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt de verantwoordelijkheid van scholen voor het beschermen van de persoonsgegevens van leerlingen aangescherpt. Voor een deel gelden onder de AVG dezelfde regels als onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar scholen moeten zich straks ook aan nieuwe regels houden. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens bevat uitgebreide informatie over waar scholen straks aan moeten voldoen. In het dossier 'Scholen en de AVG' wordt ingegaan op vragen die specifiek in het onderwijs spelen.

Aanpak IBP
Op Kennisnet is ook veel informatie te vinden over het onderwerp Informatiebeveiliging en privacy (IBP). De beveiliging van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van privacy. Om scholen in het primair en voortgezet onderwijs te helpen met het thema IBP, heeft Kennisnet in samenwerking met de sectororganisaties de 'Aanpak IBP' ontwikkeld. Door aan de slag te gaan met deze aanpak, is de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers beter beschermd en voldoen scholen aan de wet- en regelgeving op het gebied van IBP (waaronder de AVG).

Tijdens het doorlopen van de toegankelijke aanpak wordt antwoord gegeven op veel gestelde vragen, zoals hoe moet worden omgegaan met leerlingengegevens (en foto’s), welke afspraken scholen moeten maken met leveranciers van digitaal leermateriaal, en wat de aanstelling van een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) inhoudt. De aanpak bevat uitleg, voorbeelden en praktische hulpmiddelen, zoals een 'Handreiking functionaris gegevensbescherming' en het 'Privacyconvenant onderwijs'.

Bron: Rijksoverheid.