› PO/VO - Levensloopregeling stopt per 1 januari 2022

PO/VO - Levensloopregeling stopt per 1 januari 2022

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Vanaf deze datum werden er geen nieuwe deelnemers meer toegelaten. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof, of om eerder te stoppen met werken.

Wat betekent het dat de overgangsregeling afloopt?

Het saldo dat men heeft opgebouwd wordt in één keer gestort bij uw werkgever en u betaalt dan het bijzondere tarief aan belasting over dit saldo. Dit betreft het saldo dat u nog niet aan levensloopverlof heeft genoten vóór 1 januari 2022. Wanneer u levensloopverlof wilt genieten, dan kunt u dit aanvragen bij uw werkgever.

U kunt ervoor kiezen om volledig of gedeeltelijk met levensloopverlof te gaan. U dient wel rekening te houden met het feit dat u zelf het eerste jaar de volledige pensioenpremie draagt over het genoten levensloopverlof, dus zowel het premiedeel van de werknemer als van de werkgever.

Wanneer uw inkomen over het levensloopverlof minder is dan 70% van uw huidige salaris, dan zal de pensioenopbouw ook naar rato zijn. Boven 70% blijft u over 100% van uw inkomen pensioen opbouwen.

In het tweede jaar van het levensloopverlof wordt er geen pensioen opgebouwd over het gedeelte van het levensloopverlof. Geniet u 100% verlof, dan kunt u zelf bij het ABP aangeven dat u nog wilt inleggen voor uw pensioen.