› PO/VO - Lerarenregister in de ijskast, inzet op Lerarenportfolio

PO/VO - Lerarenregister in de ijskast, inzet op Lerarenportfolio

De ministers van Onderwijs maken in deze regeerperiode geen werk meer van het verplichte lerarenregister. Als reden noemen zij in hun gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer dat het register in zijn huidige vorm niet van, voor en door alle leraren is.

Het ondersteunen van leraren in hun professionele ontwikkeling blijft belangrijk. Daarom gaat het vrijwillige onderdeel Lerarenportfolio wel door. Leraren kunnen met het Lerarenportfolio meer grip krijgen op hun eigen ontwikkeling door bijscholing en bekwaamheid bij te houden en te registreren.

Voorwaarde voor het Lerarenportfolio blijft dat de basisgegevens van leraren aan DUO zijn aangeleverd.

U zult de naam lerarenregister op dit moment nog wel tegenkomen, maar dit wordt zo snel mogelijk vervangen door Lerarenportfolio.

Bron: DUO.