› PO/VO - Ketenbepaling openbaar onderwijs

PO/VO - Ketenbepaling openbaar onderwijs

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf dat moment is de ketenbepaling van toepassing zoals deze ook in het bijzonder onderwijs van toepassing is.

Op dit moment ligt er een voorstel dat (een of meerdere) aanstellingen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de WNRA meetellen voor:
- de vaststelling van het recht op transitievergoeding en de hoogte daarvan;
- de toepassing van de ketenregeling;
- de berekening van de termijn van opzegging;
- de toepassing van de regeling van de proeftijd.

Schoolbesturen in het openbaar onderwijs doen er goed aan bij het aangaan van aanstellingen voor het schooljaar 2019-2020 al rekening te houden met de wijzigingen per 1 januari 2020 en met de nieuwe ketenbepaling. Dit omdat personeelsleden van rechtswege per 1 januari 2020 een benoeming voor onbepaalde tijd kunnen hebben wegens de wijzigingen in de ketenregeling waarin eerder gegeven aanstellingen ook meetellen.