› PO/VO - Inventarisatie nieuwe lerarenregister

PO/VO - Inventarisatie nieuwe lerarenregister

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Beroep leraar en lerarenregister. In verband met het nieuwe lerarenregister, dat per 1 augustus 2018 verplicht is, dient een aantal gegevens van uw leerkrachten aan DUO te worden aangeleverd. Raet heeft aangegeven deze levering digitaal te kunnen verzorgen, indien de benodigde gegevens tijdig bij het administratiekantoor bekend zijn.

Recente berichten in de media zaaien twijfel over het doorgaan van de invoering van het nieuwe lerarenregister. Ondanks deze berichten zien wij ons genoodzaakt, mede door de hoeveelheid werk die het vergaren van de informatie met zich meebrengt, de benodigde acties in gang te zetten om de gegevensuitwisseling wel tijdig te kunnen laten plaatsvinden.

Wanneer u, als klant van Groenendijk Onderwijsadministratie, wenst dat deze digitale levering via Raet wordt verzorgd, dient u zowel Raet als Groenendijk hiervoor te machtigen. In de rechterkolom vindt u het machtigingsformulier.

Voor de aanlevering van gegevens is een vooraf ingevuld overzicht verkrijgbaar bij uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie. Dit overzicht dient te worden beoordeeld en eventueel te worden aangepast.

Wanneer zowel voor Raet als voor Groenendijk bij DUO een machtiging wordt verleend en het overzicht wordt vóór 31 mei 2018 ingevuld geretourneerd, dan kan de digitale levering aan DUO worden gerealiseerd.

Na deze actie kunt u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) ook nieuwe gegevens ten behoeve van het lerarenregister doorgeven. U gaat hiervoor naar ‘Persoonlijk’ – ‘Lerarenregister’.