› PO/VO - Handreiking Samenwerkingsschool

PO/VO - Handreiking Samenwerkingsschool

Op 1 januari 2018 is de wet Samen sterker in werking getreden, die het eenvoudiger maakt voor scholen om tot een samenwerkingsschool te fuseren. Een samenwerkingsschool is een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. In kernen waar niet voldoende leerlingen zijn om zowel een openbare als een bijzondere school in stand te houden, kan er met de vorming van een samenwerkingsschool voor worden gezorgd dat de diversiteit behouden blijft en er tegelijk een krachtige school overblijft.

Ouders met verschillende achtergronden
De samenwerkingsschool die door samenvoeging van een bijzondere en een openbare school ontstaat, voldoet aan de behoeftes van ouders met verschillende achtergronden. Om besturen te ondersteunen bij de totstandkoming van een samenwerkingsschool, hebben de PO-Raad, de VO-raad, Verus, VOS/ABB en VBS een handreiking opgesteld - dit naar aanleiding van een motie die bij de behandeling van het wetsvoorstel was aangenomen in de Eerste Kamer. Schoolbesturen kunnen de handreiking gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool.

Identiteitscommissie
De handreiking gaat met name in op de vraag hoe de verplichte identiteitscommissie binnen de samenwerkingsschool formeel moet worden vormgegeven en biedt hier handvatten voor. Betrokkenen bij de vorming van de samenwerkingsschool kunnen de handreiking gebruiken om vraagstukken met betrekking tot het bijzondere en openbare domein van de samenwerkingsschool statutair op een zorgvuldige manier vast te leggen.

Bron: Rijksoverheid.