› PO/VO - Gecertificeerde pabo-gediplomeerden bevoegd

PO/VO - Gecertificeerde pabo-gediplomeerden bevoegd voor lesgeven in onderbouw vmbo

Pabo-gediplomeerden die het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader’ hebben behaald mogen voortaan bevoegd in de onderbouw van het vmbo basis- en kader lesgeven in de vakken Nederlands, rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Dat is het gevolg van een op 20 februari 2019 gepubliceerd besluit waarin minister Slob een ontheffing geeft voor de gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Lees het 'Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis en kader'

Kort scholingstraject ter voorbereiding
Ongeveer 800 pabo-gediplomeerden hebben het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis en kader’ behaald. Om leraren met een pabo-getuigschrift goed voor te bereiden op de specifieke doelgroep van de onderbouw vmbo basis en kader, is een kortdurend scholingstraject ingericht door de hbo-lerarenopleidingen in samenwerking met de VO-raad en de onderwijsbonden. Dit scholingstraject richt zich op de specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw vmbo basis-kader. Het ministerie van OCW had toegezegd om de bevoegdheid die bij dit scholingstraject hoort te zullen regelen. Hiervoor is de regelgeving nu aangepast.

Meer informatie over de regeling en het scholingstraject is hier te vinden.

Bron: VO-raad.