› PO/VO - Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018

PO/VO - Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018

ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de huidige Anw-compensatie te verlengen tot 1 mei 2018. Dat betekent dat uw werknemers tot 1 mei recht houden op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. De huidige Anw-compensatie vervalt dus niet op 1 februari, zoals eerder gecommuniceerd. De verlenging met drie maanden geeft sociale partners meer tijd om met een oplossing te komen voor werknemers.

Informeer uw werknemers
Ook u heeft meer tijd om na te gaan of u zelf of via uw werkgeversorganisatie een aanvullende verzekering aan uw werknemers wil aanbieden. Hier dient u uw werknemers dan tijdig over te informeren, zodat zij zich niet dubbel verzekeren. Als u niets doet, informeer uw werknemers dan dat ze zelf iets kunnen regelen voor hun partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Bedenk wel dat wanneer u, als werkgever, een verzekering aanbiedt, dit gepaard gaat met een aanzienlijke administratieve last. Wij adviseren u, indien gewenst, uw werknemers zelf op individuele basis een verzekering af te laten sluiten.

Uitzondering als uw werknemer zich niet kan verzekeren
Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie. Naar aanleiding van vragen van deelnemers heeft ABP ook besloten om meer deelnemers onder de uitzondering te laten vallen. Daarmee biedt ABP een oplossing voor deelnemers die zich om een andere reden dan ongeneeslijke ziekte niet kunnen verzekeren. Bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of bij arbeidsongeschiktheid.

Beoordelingsformulier
Is uw werknemer door een verzekeraar afgewezen omdat hij/zij ongeneeslijk ziek is of om een andere reden? Dan kan hij/zij in aanmerking komen voor de uitzonderingsregeling. Zijn/haar partner kan het recht op Anw-compensatie houden onder de oude voorwaarden. Uw werknemer kan dan telefonisch contact met ABP opnemen. ABP stuurt de werknemer dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van het ingevulde formulier stelt ABP vast of de partner van de werknemer alsnog in aanmerking komt voor Anw-compensatie. Uw werknemer krijgt binnen een aantal weken een ontvangstbevestiging met daarin de beslissing of zijn/haar partner recht houdt op Anw-compensatie onder de oude voorwaarden. ABP kan bewijsstukken opvragen van de afwijzing van de verzekeraar.

Bron: ABP.