› PO/VO - Anw-compensatie maand later afgeschaft

PO/VO - Anw-compensatie maand later afgeschaft

Eerder kondigde ABP aan dat de pensioenregeling vanaf 2018 op een aantal punten wordt aangepast. Eén van deze aanpassingen is dat de Anw-compensatie vervalt. In een vorig nieuwsbericht las u dat de Anw-compensatie op 1 januari 2018 vervalt. Om uw medewerkers tijd te geven een aanvulling te regelen als dat nodig is, verschuift de termijn naar 1 februari 2018. Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor ongeneeslijk zieken.

Uw medewerkers ontvangen een brief
Uw medewerkers ontvangen binnenkort een brief of e-mail van ABP. Hierin worden ze opgeroepen zelf iets te regelen voor hun partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisico- of nabestaandenverzekering. Uw medewerkers bepalen zelf of ze een aanvulling nodig vinden. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor.

Collectieve oplossing?
Biedt u of uw werkgeversorganisatie zelf een collectieve oplossing aan? Informeer uw medewerkers hier dan tijdig over, zodat zij zich niet dubbel verzekeren.

Uitzondering bij ongeneeslijk ziek
Als uw medewerker vóór 1 februari 2018 al ongeneeslijk ziek is en zich daardoor niet kan verzekeren, dan geldt er een uitzondering. Het recht op Anw-compensatie voor de partner blijft dan bestaan volgens de oude voorwaarden.

Als uw medewerker denkt dat deze situatie op hem van toepassing is, dan kan hij contact opnemen met ABP. ABP stuurt dan een beoordelingsformulier. Aan de hand van dit formulier stelt ABP na overlijden vast of de partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Bij dit formulier ontvangt uw medewerker meer informatie.

Bron: ABP.