› PO/VO - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

PO/VO - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking. Dat ook scholen aan de AVG moeten voldoen zal inmiddels niemand meer zijn ontgaan. Mocht u 'door de bomen het bos niet meer zien', dan vindt u hieronder een aantal handige informatiebronnen over privacy die voor scholen van belang zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens
De website van de Autoriteit Persoonsgegevens bevat uitgebreide informatie over waar scholen aan moeten voldoen. In het dossier 'Scholen en de AVG' wordt ingegaan op vragen die specifiek in het onderwijs spelen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy. De informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierbij leidend.

Kennisnet – Aanpak IBP
Op Kennisnet is ook veel informatie te vinden over het onderwerp Informatiebeveiliging en privacy (IBP). De beveiliging van persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van privacy. Om scholen te ondersteunen heeft Kennisnet in samenwerking met de sectororganisaties een stappenplan − de Aanpak IBP – ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen scholen hun informatiebeveiliging en privacybescherming op orde krijgen. De Aanpak IBP bevat uitleg, voorbeelden en praktische hulpmiddelen, zoals een 'Handreiking functionaris gegevensbescherming' en het 'Privacyconvenant onderwijs'.

De Aanpak IBP bevat ook een checklist aan de hand waarvan u een snel overzicht kunt krijgen of uw school er klaar voor is − én aanwijzingen over wat u kunt doen als dat (nog) niet het geval is.

Bron: Rijksoverheid.