› PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs

PO/VO - Aanzegplicht bijzonder onderwijs

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die minimaal zes maanden duren en waarin het einde ervan op een kalenderdatum is gesteld dienen minimaal een maand voor afloop van het dienstverband schriftelijk te worden aangezegd.

In de aanzegging dient te worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden, of dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

Ook vervangingsbetrekkingen die langer dan zes maanden hebben geduurd en voortduren tot uiterlijk 1 augustus dienen vóór 1 juli aanstaande te worden aangezegd. Wanneer de aanzegging niet tijdig plaatsvindt is de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één maandsalaris.

Een format voor een aanzegbrief treft u hier aan.

Let op: bij arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan met uitzicht op een vast dienstverband hebben op grond van de CAO PO en de CAO VO een aanzegtermijn van twee maanden.

Bij het niet voortzetten van het dienstverband is het voor het primair onderwijs in bepaalde situaties mogelijk om, voor vergoeding van de eventuele werkloosheidskosten, een vergoedingsverzoek bij het Participatiefonds in te dienen. Wij adviseren u, voorafgaand aan het aanzeggen, na te gaan welke eisen het Participatiefonds stelt om voor vergoeding in aanmerking te komen, zodat u hierop kunt anticiperen en eventuele acties voor afloop van het dienstverband nog kunt uitvoeren.