› PO/VO - Aanlevering gegevens lerarenregister

PO/VO - Aanlevering gegevens lerarenregister

Begin 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Beroep leraar en lerarenregister. Door middel van het lerarenregister laten leraren zien dat ze bevoegd (mbo: bekwaam) zijn en dat ze de kennis op hun vakgebied bijhouden. In het register worden uitsluitend bevoegde leerkrachten geregistreerd.

Van werkgevers in het onderwijs wordt medio 2018 verwacht dat zij gegevens van hun leraren aanleveren aan DUO, zodat deze kunnen worden opgenomen in het register.

In het systeem van Raet zijn reeds een aantal velden actief die ten behoeve van het lerarenregister kunnen worden gevuld. De informatie die aan DUO moet worden doorgegeven bestaat uit:

- NAW-gegevens;
- bevoegdheid;
- benoeming/aanstelling.

In april 2018 zal Groenendijk de nog ontbrekende informatie bij de werkgevers opvragen. Hierna zal Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) worden aangepast, zodat via GPB mutaties ten behoeve van het lerarenregister kunnen worden doorgeven.

De eerste keer dat door Raet deze gegevens aan DUO zullen worden geleverd staat gepland voor juli 2018.