› PO - Wijziging premiepercentage VF per 1 augustus 2017

PO - Wijziging premiepercentage VF per 1 augustus 2017

Het bestuur van het Vervangingsfonds ziet zich door de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds genoodzaakt tot een tussentijdse premiebijstelling. Alle schoolbesturen en administratiekantoren zijn hierover per brief geïnformeerd.

Premieverhoging per 1 augustus 2017
Op basis van een financiële analyse heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de premie per 1 augustus 2017 te verhogen met 0,30% naar 5,15% (incl. BGZ-opslag van 0,15%).

Toelichting
Uit de analyse van de ontwikkeling van de vergoedingen van vervangingskosten en ontvangen premies over de eerste vier maanden van 2017 blijkt dat het resultaat aan het einde van dit jaar naar verwachting substantieel lager zal uitkomen dan begroot. Zonder premieverhoging zou de verplichte financiële reserve van het Vervangingsfonds onder de ondergrens uitkomen.

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft gekozen voor een stapsgewijze premiestijging: een eerste premieverhoging per 1 augustus 2017 vooruitlopend op een verwachte premiestijging per 1 januari 2018.

Het Vervangingsfonds verwacht in september 2017 een indicatie te kunnen geven van de premiepercentages voor 2018.

Bron: Vervangingsfonds.