› PO - Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

PO - Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

Er komt wettelijk meer ruimte om een school in het funderend onderwijs te beginnen. Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRvNS) dat dit mogelijk maakt is op 3 oktober 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. Aanvragen voor nieuwe initiatieven worden na de wetswijziging vooraf getoetst op daadwerkelijke belangstelling en de te verwachten kwaliteit.

Met het wetsvoorstel wil minister Slob het scholenaanbod beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Door de huidige procedure is er beperkt ruimte voor het starten van scholen. ‘De vrijheid van onderwijs is een groot goed. Door de huidige procedure is het starten van een nieuwe school haast onmogelijk geworden. Met dit wetsvoorstel ontstaat er meer ruimte om scholen te starten die beter aansluiten op de wensen van ouders en leerlingen’, aldus minister Slob.

Daadwerkelijke belangstelling
De nieuwe wet maakt het mogelijk om op basis van daadwerkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school te stichten. Een initiatiefnemer kan voor het meten van de belangstelling gebruikmaken van ouderverklaringen of een marktonderzoek. Op basis van de belangstelling wordt berekend of de school op lange termijn in staat is om voldoende leerlingen aan zich te binden. Zie ook de infographic.

Onderwijskwaliteit vooraf getoetst
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat voortaan voorafgaand aan de oprichting van een school door de Inspectie van het Onderwijs wordt getoetst op kwaliteit. Op die manier ontstaat meer zekerheid dat een school zal bijdragen aan goed onderwijs. In het wetsvoorstel wordt op verschillende manieren rekening gehouden met het bestaande onderwijsaanbod. Een initiatiefnemer nodigt de bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente uit voor een gesprek waarin kan worden besproken of ideeën ook binnen een bestaande school vorm kunnen krijgen.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdag 2 november 2018 is er ’s middags een informatiebijeenkomst over het wetsvoorstel. Deze vindt plaats op het ministerie van OCW in Den Haag, van 12 uur tot 16 uur (inclusief lunch). U kunt dan uw vragen stellen over de inhoud van het wetsvoorstel en we laten u zien hoe de website voor het aanmelden van een nieuwe school eruit komt te zien. Er is plaats voor 70 personen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar mrvns@minocw.nl.

Bron: Rijksoverheid.