› PO - Werkgeversportaal Participatiefonds

PO - Werkgeversportaal Participatiefonds

Tot voor kort was het mogelijk dat een schoolbestuur een zogenaamde accountbeheerder aanwees. De accountbeheerder kon dan vervolgens voor anderen een toegangsaccount aanmaken. Met het oog op de aangescherpte privacywetgeving heeft het Participatiefonds besloten dit definitief af te schaffen. De accountbeheerder kan een toegangsaccount dus niet meer zelf aanmaken. Alleen het Participatiefonds verstrekt op uw verzoek een toegangsaccount.

Verschillende schoolbesturen hebben eerder Groenendijk Onderwijsadministratie aangewezen als accountbeheerder. Helaas kunnen wij deze rol nu dus niet meer vervullen. Desalniettemin kan het wel wenselijk zijn dat wij als administratiekantoor toegang hebben tot de gegevens op het portaal, wij vragen u dan ook om de eerder verstrekte machtiging niet in te trekken.

Wilt u een toegangsaccount voor iemand aanvragen?
Neem dan contact op met de Helpdesk van het Participatiefonds via info.pf@duo.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur naar 079 – 323 24 20.

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens verplicht worden aangeleverd.
- aanhef en naam van de gebruiker;
- telefoonnummer waarop de gebruiker de TAN-code kan ontvangen;
- het zakelijk e-mailadres van de gebruiker (op persoonsniveau);
- het BG-nummer.