› PO - Werkdrukakkoord

PO - Werkdrukakkoord

Er komt niet nog meer geld beschikbaar voor het primair onderwijs, maar al toegezegd extra geld komt wel eerder beschikbaar. Dat hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad en de onderwijsvakbonden met elkaar afgesproken in het Werkdrukakkoord.

Het akkoord betekent volgens het ministerie van OCW dat scholen in het primair onderwijs met ingang van schooljaar 2018-2019 een extra bedrag van 237 miljoen euro krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021-2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro.

Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in schooljaar 2021-2022 en structureel daarna, zo rekent OCW voor. De scholen bepalen zelf hoe het extra geld wordt besteed. De PMR heeft vervolgens instemmingsrecht op het plan over de besteding van het geld.

Naast de 430 miljoen euro voor vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs, is er 270 miljoen euro extra beschikbaar voor hogere lerarensalarissen. Hierover moeten de sociale partners afspraken maken in een nieuwe cao.

De geplande estafettestaking op 14 februari 2018 in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan door om aandacht te vragen voor de achterblijvende salarissen.