› PO - Verruiming subsidie zij-instroom

PO - Verruiming subsidie zij-instroom

Docenten uit het voortgezet onderwijs krijgen de mogelijkheid om over te stappen naar het primair onderwijs. Met ingang van dit schooljaar kunnen zij daarvoor gebruikmaken van de Regeling subsidie zij-instroom. De Regeling subsidie zij-instroom wordt hiervoor aangepast.

Door deze wijziging in de regeling komen personen die al in het onderwijs werkzaam zijn en die in een andere sector aan de slag willen, in aanmerking voor subsidie. Het is een van de maatregelen om het lerarentekort in het basisonderwijs aan te pakken. De bewindslieden van OCW hebben dit aangekondigd in hun brief aan de Tweede Kamer van 26 juni 2017.

Er kan pas subsidie worden aangevraagd na het succesvol doorlopen van het geschiktheidsonderzoek. In dat onderzoek wordt vastgesteld of het traject naar verwachting binnen twee jaar kan worden afgerond en of de persoon in kwestie direct voor de klas kan. De aangepaste subsidieregeling zal nog in september 2017 van kracht worden.

Een bevoegd gezag dat een zij-instromer in dienst heeft met een onderwijsbevoegdheid in een andere sector, die al vanaf augustus 2017 is gestart met een opleiding én voldoet aan de overige eisen, kan vanaf het tijdstip van publicatie van de regeling een aanvraag indienen.

De regeling wordt binnenkort gepubliceerd. Op de website van DUO vindt u meer informatie over de Regeling subsidie zij-instroom. Informatie over de aanpassing en over het indienen van aanvragen is daar binnenkort ook te vinden.

Bron: Ministerie van OCW.