› PO - Verlenging tegemoetkoming herintreders

PO - Verlenging tegemoetkoming herintreders

Tot en met 31 december 2018 kon subsidie worden aangevraagd in de tegemoetkoming herintreders. Dit is verruimd, er kan nu een tegemoetkoming voor herintreders worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt, indien:
a. de herintreder niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2017 en niet later dan 1 november 2020 is benoemd of aangesteld;
b. de duur van de aanstelling of benoeming ten minste 6 maanden is; en
c. de herintreder gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden direct voorafgaand aan het moment van benoeming of aanstelling niet werkzaam is geweest als leraar in het primair onderwijs.

Per herintreder kan een tegemoetkoming in begeleiding en ondersteuning van € 2.500,- worden verkregen. Voor 2019 is er een bedrag van € 300.000,- beschikbaar en voor 2020 € 250.000,-.

De subsidie wordt aangevraagd door gebruik te maken van het formulier op www.dus-i.nl.