› PO - Uitstel berekening bonus-malus over 2016

PO - Uitstel berekening bonus-malus over 2016

Na overleg met betrokken partijen heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om de bekendmaking van de bonus-malusberekening over 2016 uit te stellen naar 15 november 2017.

Aan dit besluit ligt ten grondslag dat de - zeer complexe - verwerking van poolvervangingsgegevens binnen de keten en ‘Mijn Vf’ meer tijd vergt dan voorzien.

Aangezien de berekening van de bonus-malus voor alle schoolbesturen (dus ook voor de besturen zonder vervangingspools) op hetzelfde moment plaatsvindt, geldt dit uitstel voor het gehele scholenveld.

Bron: Vervangingsfonds.