› PO - Toelagen lijken niet volledig in salaristabellen

PO - Toelagen lijken niet volledig in salaristabellen te zijn opgenomen

In de nieuwe salaristabellen die voor het primair onderwijs gelden zijn de inkomenstoelage en directietoelage verdisconteerd.

Wij horen geregeld de opmerking dat de salaristabellen te laag zijn omdat de oude salarisbedragen plus 4,5% loonsverhoging plus de toelagen een hoger maandsalaris geeft dan in de tabel is opgenomen.

De vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en de levensloopuitkering worden over het salaris opgebouwd. Over de losse toelagen was dit niet het geval. Om die reden zijn de toelagen niet één op één opgenomen in het salaris, maar is er met een lager bedrag gewerkt. Bij de uitbetaling van de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en levensloopuitkering zit dus feitelijk ook een stukje van de toelagen verwerkt.