› PO - Subsidieregeling werkdrukvermindering

PO - Subsidieregeling werkdrukvermindering

Met ingang van januari 2018 is de subsidieregeling werkdrukvermindering in werking getreden.

Het doel van deze subsidieregeling is om een eerste stap te zetten om de werkdruk op scholen te verminderen. De oorzaken van werkdruk verschillen per school. Een school kan daarom zelf kiezen voor welke activiteiten deze subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld voor scholing, om ICT in te kopen of om externe begeleiding in te huren.

Ongeveer 50 scholen in het primair onderwijs kunnen subsidie krijgen om de werkdruk bij leraren aan te pakken. Dit kan door met het team het gesprek over werkdruk te voeren, om taken en werkzaamheden kritisch te onderzoeken en hier actie op te ondernemen.

Aanvragen
U kunt subsidie aanvragen voor fase 1 of voor fase 2. In fase 1 onderzoekt de school wat de oorzaken van werkdruk zijn. Heeft u dit al gedaan? In fase 2 worden concrete activiteiten uitgevoerd om de werkdruk te verminderen.

Een bevoegd gezag kan voor maar 1 school een subsidie van maximaal € 8.000,- aanvragen. Namens het lerarenteam tekent ook de schoolleider de subsidieaanvraag.

U kunt subsidie aanvragen van 15 januari tot en met 31 maart 2018. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen, tot het maximale subsidiebedrag is bereikt. Een onvolledige aanvraag kunt u aanvullen, maar de ontvangstdatum van de volledige aanvraag geldt. Bij een aanvraag horen een plan van aanpak en een begroting.

Regelgeving
De volledige subsidieregeling vindt u hier.

Bron: DUS-I.