› PO - Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

PO - Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs

Groepsleerkrachten die de post-initiële leergang bewegingsonderwijs willen volgen, komen in de jaren 2019 en 2020 in aanmerking voor subsidie, net zoals in de jaren 2015 tot en met 2017 het geval was. Dit is een van de afspraken uit de actualisatie van het sectorakkoord PO.

Er is jaarlijks €3 miljoen beschikbaar. Dit is genoeg voor ongeveer 750 leerkrachten. Ook groepsleerkrachten die in februari 2019 met de opleiding willen starten, komen in aanmerking voor subsidie. De regeling wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant.

Subsidie aanvragen
De subsidie is niet alleen bedoeld voor de opleidingskosten, maar ook voor reiskosten en kosten voor studiemateriaal. Per leerkracht kan maximaal €4200 worden toegekend. Het aanvraagformulier en meer informatie over de regeling is binnenkort te vinden op de website van DUO.

Bevoegdheid gebruiken
Voor leerkrachten die deze bevoegdheid hebben behaald, is het – net als voor leerkrachten die zich hebben bekwaamd in andere specifieke vakken − belangrijk om gemotiveerd te blijven en de bevoegdheid ook voldoende in praktijk te kunnen brengen. Daarom verdient het aanbeveling om na het behalen van de bevoegdheid ten minste 0,2 fte te besteden aan bewegingsonderwijs. Een groepsleerkracht geeft dan dus ook bewegingsonderwijs aan andere groepen dan de ‘eigen’ groep. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op school.

Bron: Rijksoverheid.