› PO - Subsidie voor herintreders

PO - Subsidie voor herintreders

Het lerarentekort kan alleen worden tegengegaan als partijen samenwerken in hun eigen regio en als verschillende oplossingsrichtingen worden onderzocht. Een van de mogelijke aanpakken is het aanboren van de zogenoemde 'stille reserve'. Tjeerd en Liesbeth behoorden tot voor kort tot die stille reserve, maar werken nu weer op een school. Zij vertellen in een filmpje over hun ervaringen als herintreder.

Wat is de stille reserve?
De stille reserve bestaat uit mensen die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet in het onderwijs werkzaam zijn. In het primair onderwijs gaat dit om minimaal 31.000 personen. Veel van deze mensen hebben jarenlange ervaring in én buiten het onderwijs. Met die achtergrond kunnen zij een uiterst waardevolle aanvulling zijn in een schoolteam.

Subsidie
Besturen die één of meer herintreders in dienst nemen kunnen hiervoor een subsidie van €2500 per herintreder aanvragen. Dit bedrag kan worden ingezet voor ondersteuning en begeleiding. De subsidieregeling loopt nog tot en met eind 2018. Op dit moment is ongeveer 10 procent van het budget gebruikt. Dit betekent dat er nog subsidie beschikbaar is voor een groot aantal nieuwe herintreders.

Bron: Rijksoverheid.