› PO - Subsidie tegemoetkoming herintreders

PO - Subsidie tegemoetkoming herintreders

Een van de maatregelen in het kader van het lerarentekort is het beschikbaar stellen van subsidie voor het activeren van de stille reserve in het primair onderwijs.Met ‘stille reserve’ wordt in dit kader een herintreder die gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden direct voorafgaand aan het moment van aanstelling/benoeming niet werkzaam is geweest als leraar in het primair onderwijs bedoeld.

Hiertoe behoren zowel personen met een onderwijsbevoegdheid die een werkloosheidsuitkering ontvangen, alsook personen die buiten het onderwijs zijn gaan werken, personen die met (vroeg)pensioen zijn gegaan en personen die niet werken en daarbij ook geen uitkering ontvangen.

Per herintreder kan er € 2.500,- subsidie worden verkregen. De herintreder dient na 31 juli 2017 te zijn aangesteld/benoemd en de duur van de aanstelling/benoeming is ten minste 6 maanden.

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding en ondersteuning van herintreders.

Een aanvraag kan in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 december 2018 worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, DUS-I (www.dus-i.nl). De volledige regeling treft u hier aan.