› PO - Subsidie Lerend Werken (Vervangingsfonds)

PO - Subsidie Lerend Werken (Vervangingsfonds)

Graag attenderen wij u op de subsidie Lerend Werken van het Vervangingsfonds. Dit is een subsidieregeling voor directeuren én adjunct-directeuren in het primair onderwijs.

De subsidie Lerend Werken sluit aan bij de professionalisering van schoolleiders én bij het verzuimbeleid binnen scholen en besturen en kan zodoende ook voor uw organisatie interessant zijn.

Via de subsidie Lerend Werken kan een (adjunct-)directeur onder begeleiding van een gecertificeerde coach werken aan een eigen leervraag. Deze leervraag moet gericht zijn op het voorkomen of het terugdringen van het (ziekte)verzuim op de eigen school en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op:

- de vaardigheden bij het voeren van de diverse gesprekken met de teamleden;
- het herkennen en aanpakken van eigen valkuilen bij het leidinggeven;
- de rol bij het verbeteren van de verstandverhouding met en samenwerking binnen het team;
- het tijdig herkennen van signalen bij medewerkers, die duiden op mogelijke uitval;
- het ondersteunen van medewerkers bij hun re-integratie.

De subsidie Lerend Werken vergoedt 80% van de kosten van het individuele coachingtraject, met een maximum van € 2.500,- per aanvraag. Daarnaast biedt de subsidie directeuren en adjunct-directeuren de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan een lerend netwerk (intervisie) voor extra verdieping op het thema ‘verzuim’.

Zowel het coachingtraject als de deelname aan een lerend netwerk kunnen bijdragen aan de herregistratie van de schoolleider in het Schoolleidersregister PO.

Wilt u meer weten over deze subsidie? Op de website van het Vervangingsfonds vindt u uitgebreide informatie. Ook kunt u hierover contact met het Vervangingsfonds opnemen.

Bron: Vervangingsfonds.