› PO - Staking Zuid-Holland en Zeeland 12 september 2018

PO - Staking Zuid-Holland en Zeeland 12 september 2018

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland op om op woensdag 12 september het werk neer te leggen.

Iedere werknemer heeft het recht om actie te voeren. Werknemers die staken hebben echter geen recht op salaris over de uren die worden gestaakt. Dit is onder andere in de CAO PO geregeld (artikel 11.2 lid 6). Als werkgever bepaalt u echter uiteindelijk zelf of er wordt gekort op het salaris van de actievoerders.

Wanneer u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) per stakende werknemer doorgeeft hoeveel uur er is gestaakt, worden deze uren gekort op de salarisbetaling.