› PO - Staking Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 14 maart 2018

PO - Staking Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 14 maart 2018

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht op om op woensdag 14 maart het werk neer te leggen.

Iedere werknemer heeft het recht om actie te voeren. Werknemers die staken hebben echter geen recht op salaris over de uren die worden gestaakt. Dit is onder andere in de CAO PO geregeld (artikel 11.2 lid 6). Als werkgever bepaalt u echter uiteindelijk zelf of er wordt gekort op het salaris van de actievoerders.

Wanneer het schoolbestuur besluit om het salaris van de actievoerders voor de stakingstijd te korten, dan dient u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) per stakende werknemer door te geven hoeveel uur er is gestaakt. Heeft het bestuur besloten dat er geen korting moet plaatsvinden, dan hoeft u niets door te geven.