› PO - Staking 12 december 2017

PO - Staking 12 december 2017

De vakbonden roepen de medewerkers uit het primair onderwijs op om op dinsdag 12 december het werk neer te leggen. Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via onderwijsminister Arie Slob stelde aan het kabinet om alsnog 1,4 miljard euro te investeren in het primair onderwijs, is op 5 december om 10.00 uur verlopen.

Iedere werknemer heeft het recht om actie te voeren. Werknemers die staken hebben echter geen recht op salaris over de uren die worden gestaakt. Dit is onder andere in de CAO PO geregeld (artikel 11.2 lid 6). Als werkgever bepaalt u echter uiteindelijk zelf of er wordt gekort op het salaris van de actievoerders. Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen die op 12 december aan de staking meedoen. Hiermee nemen zij hetzelfde standpunt in als met de staking op 5 oktober.

Wanneer het schoolbestuur besluit om het salaris van de actievoerders voor de stakingstijd te korten, dan dient u via Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) per stakende werknemer door te geven hoeveel uur er is gestaakt. Heeft het bestuur besloten dat er geen korting moet plaatsvinden, dan hoeft u niets door te geven.

De PO-Raad heeft een ‘Handleiding voor schoolbesturen bij de staking op 12 december’ opgesteld, waarin u meer informatie kunt vinden over de actie op 12 december. Deze handleiding vindt u hier.