› PO - Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord

PO - Schoolbesturen stemmen in met cao-akkoord

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2018. Ruim 88 procent van de leden is positief over het akkoord. Verschillende vakbonden maken donderdag 28 juni ook bekend dat hun achterbannen instemmen met het akkoord. De cao wordt daardoor maandag 2 juli definitief getekend. Daarmee worden de salarisverhogingen voor alle medewerkers op 1 september 2018 van kracht.

Ruimschoots meer dan twee derde van de leden van de PO-Raad heeft de afgelopen weken gestemd over het onderhandelaarsakkoord. Volgens de statuten van de PO-Raad is een cao-akkoord aangenomen als twee derde van de uitgebrachte stemmen voor het akkoord is.

Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen met deze cao op 1 september 2018 een generieke loonsverhoging van 2,5%. Leraren krijgen daarnaast een hogere salarisschaal; het verschilt per leraar wat dit voor het salaris betekent. Ten opzichte van de vorige cao gaan leraren er met ingang van 1 september tussen de 3,3% en 9,5% op vooruit. De nieuwe cao loopt tot 1 maart 2019.

Bron: PO-Raad.