› PO - Salarismaatregelen CAO Bestuurders PO in november doorgevoerd

PO - Salarismaatregelen CAO Bestuurders PO in november doorgevoerd

In ons nieuwsartikel van 3 oktober 2018 berichtten wij u dat de salarismaatregelen conform de CAO Bestuurders PO 2018-2019 waren uitgesteld. Raet heeft aangegeven dat deze salarismaatregelen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd in de salarisverwerking van november.

De salarisschalen worden per 1 september 2018 verhoogd met 2,5%. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering van € 750 uitbetaald. Deze eenmalige uitkering wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang in oktober 2018.

De tekst van de CAO Bestuurders PO 2018-2019 vindt u hier.