› PO - Salarisaanpassingen PO september en oktober 2018

PO - Salarisaanpassingen PO september en oktober 2018

In september 2018 zijn de salarissen van het primair onderwijs gewijzigd. Daarnaast worden in oktober enkele toelagen uitbetaald.

In de rechterkolom staat een uitleg over de wijzigingen in het salaris in september en oktober 2018 die u onder uw personeelsleden ter informatie kunt verspreiden.

In deze bijlage zijn ook de nieuwe salaristabellen per 1 september 2018 opgenomen.