› PO - Registratie leerlinggewichten

PO - Registratie leerlinggewichten

Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid verdeeld worden op grond van de nieuwe CBS-indicator. De nieuwe CBS-indicator maakt gebruik van centrale registerdata, waardoor de gewichten niet meer op schoolniveau geregistreerd hoeven te worden. Het leerlinggewicht is ook van belang voor het vaststellen van de bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers gedurende het tweede jaar in Nederland en voor de groeitelling in de materiële bekostiging.

In het lopende schooljaar 2018-2019 is het dus nog altijd nodig om de gewichten vast te stellen en te registreren. Vanaf 1 augustus 2019 hoeven scholen geen gewicht van nieuwe leerlingen meer te registreren.

Bron: Rijksoverheid.