› PO - Regeling opleiding cultuurbegeleider

PO - Regeling opleiding cultuurbegeleider

OCW stelt voor het primair onderwijs en het speciaal onderwijs subsidie beschikbaar voor de opleiding cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor cultuurcoördinatoren die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. De regeling heeft als doel om de bijscholing van cultuurcoördinatoren op dit gebied gemakkelijk te maken, zodat de verankering van cultuureducatie in het onderwijs een stevige impuls krijgt.

Subsidie aanvragen
De subsidie kan vanaf nu bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school, als de school aanspraak wil maken op een vergoeding van de vervangingskosten. De regeling geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en lopen van 2017 tot 2021. Wie in september of oktober 2017 start met de opleiding, moet de subsidieaanvraag voor 1 november 2017 indienen. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op de website van DUO.

Subsidiebedrag
De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO-opleiding Cultuurbegeleider die door verschillende instellingen wordt gegeven. Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van €3000, studiemiddelen tot een maximum van €175, reiskosten tot een maximum van €300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuurcoördinator (icc) succesvol hebben afgerond, of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na een assessment worden aangenomen.

Bron: Ministerie van OCW.