› PO - Regeling fusietoets gewijzigd per 1-8-2018

PO - Regeling fusietoets gewijzigd per 1-8-2018

Per 1 augustus 2018 is de Regeling fusietoets gewijzigd (zie ook de publicatie in de Staatscourant van 20 juli 2018, nr. 40728). Deze wijziging houdt in dat bij fusie geen zware toets meer hoeft te worden doorlopen en er geen verplicht advies van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) meer nodig is. Dit loopt vooruit op een wetswijziging, waarbij de fusietoets in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt afgeschaft. Tot dat moment geldt alleen een (lichte) administratieve toets die wordt afgenomen door DUO.

Bij fusie is hierdoor sprake van een niet-toetsplichtige fusie of een fusie met een (lichte) administratieve toets. De fusie-effectrapportage (FER) blijft in alle gevallen verplicht en de medezeggenschapsraden moeten instemmen met de fusie. Voor meer informatie en wat u moet doen bij een voorgenomen fusie kunt u terecht op de website van DUO.

Bron: Rijksoverheid.