› PO - Premies Vervangingsfonds per 1 januari 2019

PO - Premies Vervangingsfonds per 1 januari 2019

De premiepercentages Vervangingsfonds per 1 januari 2019 zijn bekend, zowel voor de besturen die hun vervangingen bij het Vervangingsfonds declareren als voor de eigenrisicodragers.

- 6,25% reguliere premie, incl. BGZ-opslag
- 0,22% volledig eigenrisicodrager (ERD-premie)
- 0,85% voor de financiële variant ‘Stoploss 80%’
- 0,55% voor de financiële variant ‘Stoploss 100%’
- 3,85% voor de financiële variant ‘Wachtdagen 14’
- 3,25% voor de financiële variant ‘Wachtdagen 42’

Alle genoemde premies zijn inclusief de BGZ-opslag van 0,15%. De premies voor de financiële varianten zijn tevens inclusief de ERD-premie van 0,07%.

Meer over de premie voor volledige bekostiging via Vervangingsfonds

Meer over de premies voor eigenrisicodragers (incl. financiële varianten)

Bron: Vervangingsfonds.