› PO - Premie Participatiefonds 2018

PO - Premie Participatiefonds 2018

Het bestuur van het Participatiefonds heeft besloten de premie per 1 januari 2018 te verhogen van 4,00% naar 5,25%.

De stijging van het premiepercentage wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het solvabiliteitsoverschot, dat ultimo 2015 was ontstaan binnen het Participatiefonds, middels een gereduceerd premiepercentage aan het scholenveld is gerestitueerd. In eerdere communicatie heeft het Participatiefonds aangegeven dat het kostendekkende premiepercentage voor 2017 op circa 4,75% behoorde te liggen.

Aangezien de kosten voor met name de componenten van de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) nog stijgen, is vanaf 2018 een kostendekkende premie noodzakelijk van 5,25%

Bron: www.participatiefonds.nl.