› PO - Platform werkdruk

PO - Platform werkdruk

Veel leerkrachten en schoolteams voelen een hoge werkdruk. Om de werkdruk te verlichten, sloten de sociale partners en het kabinet op 9 februari 2018 het zogenoemde werkdrukakkoord. Scholen krijgen vanaf schooljaar 2018-2019 extra geld om de werkdruk te verlagen en daarbij hun eigen keuzes voor een aanpak te maken. Maar hoe ga je - op een positieve en constructieve manier - met elkaar in gesprek over werkdruk en wat zijn passende oplossingen? Om scholen te ondersteunen en te komen tot een passende aanpak om de werkdruk te verminderen, heeft het Arbeidsmarktplatform PO een online platform ontwikkeld met informatie, kennis, praktische instrumenten en praktijkvoorbeelden.

Beter werkklimaat
Op het online platform worden vier stappen onderscheiden om de werkdruk op een school aan te pakken: analyseren, bespreken, aanpakken en evalueren. Elke stap heeft een eigen pagina met praktijkverhalen en handige tools om direct aan de slag te gaan. Uit een eerdere pilot van het Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat de aanpak ertoe leidt dat onderwijsteams meer sociale steun van collega’s ervaren en vinden dat het werkklimaat op school is verbeterd. Teams zijn zich door de aanpak meer bewust van de oorzaken van werkdruk en maken doelgerichter keuzes in het werk.

Stappensessies
Naast het online platform organiseert het Arbeidsmarktplatform PO ook verschillende stappensessies om de werkdruk op school aan te pakken. In 2018 worden drie regionale sessies georganiseerd met het thema 'Analyseren: waar komt werkdruk vandaan?'. Na deze sessie is duidelijk hoe dit gesprek in het team is te organiseren. En ook welke acties nodig zijn om echt aan de slag te gaan. U kunt zich via het online platform aanmelden voor deze bijeenkomsten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan een van de sessies.

Het Platform Werkdruk is een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het PO van de sociale partners, waaronder de AVS, samen met (het voormalige) PO in Actie.

Bron: Rijksoverheid.