› PO - Onderhandelaarsakkoord voor CAO Primair Onderwijs

PO - Onderhandelaarsakkoord voor CAO Primair Onderwijs

Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De sociale partners willen dat leraren en scholen snel profiteren van de resultaten van de acties in het primair onderwijs. Het kabinet heeft 270 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de salarissen van leraren. De leraren kunnen rekenen op een forse salarisstijging.

Onderhandelaarsakkoord

De belangrijkste punten uit het onderhandelaarsakkoord zijn;

 • De afspraken in de cao over tijd en verdeling van het werk zijn eenvoudiger en transparanter geworden.
 • De verantwoordelijkheden beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. Schoolbestuurders bespreken de uitgangspunten. Met die uitgangspunten geeft elk team invulling aan het onderwijs op hun school, daarmee komt er meer professionele ruimte voor schoolteams.
 • Er zijn aansprekende en actuele functiebeschrijvingen voor leraren.
 • Er is een grote stap gezet naar een overzichtelijk loongebouw dat carrièrekansen biedt.
 • De 270 miljoen euro is in het loongebouw ingezet, waar de salariskloof met het voortgezet onderwijs het grootste is.
 • Alle leraren krijgen een nieuwe, flink hogere salarisschaal.
 • Daar bovenop krijgen alle medewerkers een marktconforme salarisverhoging van 2,5% per 1 september 2018.
 • Alle leraren in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Alle medewerkers in het primair onderwijs krijgen in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro (naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).
 • Functiedifferentiatie wordt een onderdeel van het beleid van schoolbesturen. De verplichte functiemixpercentages gaan uit de cao. Er wordt 70 miljoen extra toegevoegd aan lerarensalarissen.
 • Schoolbesturen krijgen meer ruimte om vervanging bij ziekte goed te organiseren. Sociale partners dienen een verzoek in, zodat schoolbesturen vanaf schooljaar 2018-2019 gebruik kunnen maken van de uitzondering op de ketenbepaling.
 • Bovenwettelijke uitkeringen worden aangepast.
 • De cao loopt tot 1 maart 2019. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid genomen om de beschikbare gelden direct in te zetten.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 bij onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018.

Stemmen over onderhandelaarsakkoord
Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken voorgelegd aan de achterbannen van de PO-Raad, de AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, FvOv en PO in actie. De PO-Raad houdt de komende tijd voorlichtingsbijeenkomsten voor schoolbestuurders en voor p&o-ers. Aanmelden kan hier. Op maandag 11 juni 2018 krijgen alle leden van de PO-Raad een mail waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen voor het onderhandelaarsakkoord.

Lees hier het gezamenlijke persbericht van de PO-Raad en de vakbonden.

Bron: PO-Raad.