› PO - Nieuwe bekostigingsbedragen 2018-2019 gepubliceerd

PO - Nieuwe bekostigingsbedragen 2018-2019 gepubliceerd

De nieuwe bedragen voor de personele bekostiging voor het primair onderwijs 2018-2019 zijn gepubliceerd. De gemiddelde personeelslast (GPL) van leraren wordt 2,987% hoger dan de definitieve bedragen voor leraren in 2017-2018. Voor schoolleiders en ondersteuners gaat het om een verhoging van 1,488% ten opzichte van de definitieve bedragen voor 2017-2018.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs heeft de Tweede regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2018-2019 gepubliceerd. In deze bedragen is de bijdrage van het kabinet voor de ontwikkeling van lonen, pensioen en overige sociale werkgeverslasten volgens de vaste referentiesystematiek meegenomen en het extra geld dat in het regeerakkoord was gereserveerd voor de verbetering van de beloning van leraren in het primair onderwijs.

Ten opzichte van de eerdere berekening van de gemiddelde personeelslast voor 2018-2019 van maart 2018 is het bedrag voor leraren toegenomen met 7,213%. Voor schoolleiders en ondersteuners is de gemiddelde personeelslast ten opzichte van die eerdere berekening verhoogd met 3,207%.

Materiële bekostiging
Nu is ook bekend met welk percentage de materiële bekostiging (MI of Londo-bekostiging) wordt verhoogd in 2019. Dit blijkt 1,50% te zijn. De officiële publicatie moet nog volgen, maar dit percentage is zeker.

Bron: PO-Raad.