› PO - Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten

PO - Nieuw formulier voor ziekteverklaring door Arbodiensten: de Arboverklaring (VF)

In het reglement van het Vervangingsfonds is bepaald dat, indien een medewerker in dienst van een schoolbestuur langer dan zes weken afwezig is door ziekte, een verklaring van een arboarts of bedrijfsarts dient te worden overgelegd, waaruit blijkt dat de betrokken medewerker ziek is. De verklaring wordt vervolgens door het schoolbestuur of administratiekantoor geüpload in ‘Mijn Vf’.

Om per 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG en om als Vervangingsfonds alleen de noodzakelijke gegevens te ontvangen, dient hiervoor voortaan het formulier ‘Arboverklaring’ gebruikt te worden. Schoolbesturen kunnen hun arbodienst of bedrijfsarts hierop wijzen via de voorbeeldbrief.

Formulier Arboverklaring


Voorbeeldbrief voor arbodienst en/of bedrijfsarts over gebruik Arboverklaring


Bron: Vervangingsfonds.