› PO - Let op: 1 mei financiele teldatum

PO - Let op: 1 mei financiële teldatum

Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei kan er bekostiging worden aangevraagd. Vier keer per jaar kan er bekostiging voor nieuwkomers worden aangevraagd.

Met nieuwkomers bedoelen we:
– asielzoekers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn;
– overige vreemdelingen die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.

Wanneer kan een school financiering aanvragen?
• Er kan financiering worden aangevraagd voor de leerlingen die staan ingeschreven en korter dan 1 jaar in Nederland zijn. Dit moeten wel minimaal 4 leerlingen zijn en zij moeten binnen de criteria asielzoekers en/of overige vreemdelingen vallen.
• Er kan ook financiering worden aangevraagd voor asielzoekers die langer dan 1 jaar en korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Deze laatste financiering kunnen reguliere basisscholen aanvragen zonder dat er een drempel van een minimaal aantal leerlingen is. Er kan alleen financiering worden aangevraagd voor de leerlingen waarvoor niet het volle gewicht (1.2) wordt ontvangen.
• Een SBO-school kan financiering aanvragen indien er minimaal 4 asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan 1 jaar in Nederland zijn.
• Er kan additionele financiering voor leerlingen worden aangevraagd indien de school is gekoppeld aan een proces- of gezinslocatie.

Hoe vraag ik de bekostiging aan?
Deze gelden kunnen worden aangevraagd via DUO. Dit kan online of via een in te sturen formulier.

Online aanvraag:
Klik hier
(via Mijn DUO)

Aanvragen via formulier:
Aanvraagformulier bijzondere bekostiging, korter dan 1 jaar in Nederland

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging, langer dan 1 jaar korter dan 2 jaar (asielzoekers)

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging voor S(B)O-scholen

Aanvraagformulier bijzondere bekostiging voor POL en GLO scholen

Het bevoegd gezag stuurt deze aanvraag naar DUO. De aanvraag moet uiterlijk binnen 4 weken na de teldatum bij DUO binnen zijn (dus vóór 29 mei).

Bron: LOWAN-po.