› PO - Leraar in het (V)SO niet automatisch salarisschaal L11

PO - Leraar in het (V)SO niet automatisch salarisschaal L11

Voor alle leraren onder de CAO PO geldt dat per 1 september 2018 de nieuwe functiebeschrijvingen zijn vastgesteld en dat op grond van artikel 5.1, lid 4 CAO PO leraren LA in L10, leraren LB in L11 en leraren LC in L12 worden ingeschaald. Deze overschaling vindt automatisch plaats. Er is op grond van de cao geen verschil meer tussen leraren in het reguliere basisonderwijs en die in het SBO/SO.

Alle leraren moeten minimaal in schaal L10 worden ingeschaald. Een leerkracht op een school in het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs wordt niet automatisch in schaal L11 ingeschaald; een benoeming in de functie leraar L10 is ook mogelijk.