› PO - Impuls cultuuronderwijs

PO - Impuls cultuuronderwijs

Door flinke investeringen wil minister Van Engelshoven bereiken dat kunst en erfgoed in Nederland ook in de toekomst van topkwaliteit blijven. Zij schrijft dit in de cultuurbrief 'Cultuur in een open samenleving', die op 12 maart 2018 naar de Tweede Kamer is gestuurd. De brief gaat over de waarde van cultuur en bevat een uitwerking van de plannen in het regeerakkoord.

Het is belangrijk dat iedereen al vroeg met cultuur in aanraking komt. 'Cultuur is niet het sluitstuk op de basisschool, maar misschien wel de kern voor de ontwikkeling van jonge mensen', aldus directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat erom dat jongeren leren nieuwsgierig te zijn naar wat anders en onbekend is, dat zij zichzelf en hun creativiteit ontwikkelen. Om in een open samenleving te kunnen slagen, moeten jongeren leren nieuwsgierig te zijn.

Cultuur- en erfgoededucatie
Het kabinet wil ook de kennis over onze gedeelde geschiedenis vergroten. Daarom komt er extra geld beschikbaar om zoveel mogelijk kinderen al op jonge leeftijd te laten kennismaken met cultuur – en er liefst zelf aan mee te doen. Het kabinet maakt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum of een ander museum bezoeken. Scholen ontvangen hiervoor met ingang van 2018 een extra bedrag per leerling via de Prestatiebox primair onderwijs.

Muziekonderwijs
Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in muziekonderwijs. Met een eenmalige extra investering van €5 miljoen wordt de laatste aanvraagronde van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs verdubbeld. Zo kunnen nog meer scholen goed muziekonderwijs gaan geven.

Bron: Rijksoverheid.