› PO - Groenendijk Directie Informatieochtend september

PO - Groenendijk Directie Informatieochtend september

Onlangs is het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO bekend gemaakt. Wij willen u graag informeren over de wijzigingen en de gevolgen daarvan zoals die zijn opgenomen in de nieuwe cao en organiseren daarvoor een aantal Groenendijk Directie Informatieochtenden (GDI). Uiteraard zijn deze ochtenden niet voorbehouden aan alleen maar directieleden, maar kunnen ook andere belangstellenden zich aanmelden voor deze GDI.

Tijdens deze GDI zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • we staan stil bij enkele actuele ontwikkelingen, te weten compensatie transitievergoeding, lerarenregister, actualiteiten Participatiefonds;
  • de nieuwe CAO PO 2018.

Ook stellen wij u in de gelegenheid om, aansluitend aan de ochtend, gebruik te maken van een informele lunch. Aan deze lunch zijn geen extra kosten verbonden.

Middels onderstaande link en een digitaal aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor deze GDI.
Meldt u aan voor de GDI bijeenkomst

Data:

  • woensdag 19 september 2018 – Locatie: Trapezium 210 Sliedrecht
  • donderdag 20 september 2018 – Locatie: Trapezium 210 Sliedrecht
  • woensdag 26 september 2018 – Locatie: Antillenstraat 21 Beverwijk
  • donderdag 27 september 2018 – Locatie: Trapezium 210 Sliedrecht

Tijd:
Vanaf 9:00 uur ontvangst met koffie/thee.
De GDI duurt van 9:30 tot ±12:15 uur. Aansluitend is er een lunch van ±12:15 tot 12:45 uur.

Kosten:
De kosten voor de GDI bedragen € 96,- exclusief btw per deelnemer, inclusief lunch.

Wij hopen u graag te ontmoeten op één van de bijeenkomsten.