› PO - Factsheet geeft inzicht in ketenregeling

PO - Factsheet geeft inzicht in ketenregeling

In de CAO PO 2018-2019 is de ketenregeling voor het bijzonder onderwijs aangepast en verruimd.

De gronden voor een tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn uit de cao gehaald en er is een uitzondering op de ketenregeling in de cao opgenomen voor vervanging bij ziekte van een leraar. In dit factsheet van de PO-Raad staat hoe de nieuwe ketenregeling precies werkt.

Bron: PO-Raad.